Διαμάντια 4C's

Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την σπανιότητα και την αξία των διαμαντιών, είναι τα λεγόμενα 4C’s. Δηλαδή, το χρώμα “Color”, η καθαρότητα “Clarity”, το καράτι “Carat” και το κόψιμο “Cut".

Διαμάντια

Διαμάντια 4C's

Tο χρώμα (color)

Τα διαμάντια αξιολογούνται ανάλογα με το πόσο άχρωμα είναι. Όσο εγγύτερα στο λευκό βρίσκονται τόσο πιο σπάνια και πολύτιμα είναι. Το πιο διαδεδομένο μετρικό σύστημα σχετικά με το χρώμα είναι το σύστημα του Gemmological Institute of America (GIA) που συμβολίζεται με το αγγλικό αλφάβητο. Ανώτερο χρώμα θεωρείται το D και κατώτερο το M.

diamond-color

H καθαρότητα (clarity)

Η καθαρότητα αφορά τα εσώκλειστα σημάδια (εγκλίσεις) ή τις εξωτερικές ατέλειες που μπορεί να παρουσιάζει ένα διαμάντι. Όσο λιγότερες εγκλίσεις και εξωτερικές ατέλειες υπάρχουν στην πέτρα, τόσο πιο σπάνια και πολύτιμη θεωρείται. Ο βαθμός καθαρότητας των διαμαντιών εκτιμάται σε έναν πίνακα μέτρησης που έχει καταρτίσει ο διεθνής οργανισμός CIBJO (Ιnternational Confederation of Jewelry), με ανώτατη βαθμίδα το FLAWLESS (για τα αψεγάδιαστα διαμάντια) και κατώτατη το PIQUE 3 (διαμάντια με περισσότερα σημάδια).

Diamond clarity

Το καράτι (carat)

Το καράτι είναι η μονάδα μέτρησης βάρους για τα διαμάντια. Συμβολίζεται με την συντομογραφία Ct και το 1 καράτι ορίζεται ως 0,2 γραμμάρια. Ανάλογα με το μέγεθος, αυξάνει η σπανιότητα και η αξία του διαμαντιού. Από τα 0.50 εκατοστά του καρατίου και άνω, η κλίμακα τιμών ανέρχεται όχι αναλογικά αλλά με γεωμετρική πρόοδο.

Diamond carat

Η κοπή (cut)

Η κοπή είναι το στοιχείο που καθορίζει τη λάμψη της πέτρας. Αν ένα διαμάντι είναι κομμένο στις σωστές αναλογίες, τότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλη τη φυσική ομορφιά του. Το φως διέρχεται από την επάνω έδρα (‘τραπέζι’) της πέτρας και διαθλάται στο εσωτερικό της δύο φορές με τρόπο ώστε να διέρχεται εκ νέου από το ‘τραπέζι’ και να μεγιστοποιεί τη φωτεινότητά της.

Diamond cut1 Diamond cut2